Udoskonalenia edytora znaków wodnych w Visual Watermark 4.7

W ubiegłym miesiącu udostępniliśmy nową wersję aplikacji Visual Watermark. Wtedy obiecałem wam nową aplikację, która pomoże dodawać nowe funkcjonalności znacznie szybciej. I proszę, oto jest aktualizacja.

W tej aktualizacji dodaliśmy wskaźnik znaku wodnego, który pokazuje odległość do najbliższej krawędzi zdjęcia. Dzięki niemu można precyzyjnie umieścić znak wodny na zdjęciu, np. 10 pikseli od krawędzi w prawym dolnym rogu.

Jest naprawdę trudno przesunąć znak wodny o jeden piksel w lewo lub w prawo używając myszki lub trackpada. Teraz możesz to robić za pomocą klawiatury. Wybierz znak wodny i użyj klawiszy strzałek na klawiaturze, żeby przesuwać go w różnych kierunkach. Jedno naciśnięcie przesunie znak wodny o jeden piksel. Jeśli naciśniesz i przytrzymasz klawisz strzałki, zwiększy się prędkość poruszania znaku wodnego, dzięki czemu będziesz mógł przesunąć go szybciej. Kiedy naciśniesz klawisz strzałki, wskaźnik pokaże położenie znaku wodnego.

Kliknij Pobierz, żeby zainstalować nową wersję Visual Watermark na twoim komputerze.

Ta wersja zawiera również makra czasu, znaczniki czasu zostaną dodane na twoich zdjęciach.